• Learning by doing effekter i norsk vindkraft 

   Meland, Petter (Master thesis, 2016)
   Vindkraft utgjør en liten andel av norsk kraftproduksjon (1,7%), men satsning på fornybar kraftproduksjon gjennom elsertifikater (subsidieordning) kan bidra til å mangedoble den installerte kapasiteten i vindkraftsektoren. ...
  • Learning by doing effekter i norsk vindkraft 

   Meland, Petter (Master thesis, 2016)
   Vindkraft utgjør en liten andel av norsk kraftproduksjon (1,7%), men satsning på fornybar kraftproduksjon gjennom elsertifikater (subsidieordning) kan bidra til å mangedoble den installerte kapasiteten i vindkraftsektoren. ...