• Prognose for innlekkasje og injeksjonsbehov i Ryfylketunnelen 

      Meisterplass, Tord Are (Master thesis, 2015)
      For å bygge undersjøiske tunneler må en drive gjennom bergmasse hvor en har svært begrensede muligheter til forundersøkelser og hvor dårlige bergmasser kan gi store konse- kvenser. En startet bygging av Ryfylketunnelen ...