• Barn som pårørende 

      Meier, Linn; Jørgensen, Sumitra Mari (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn i alderen 6-12 år mestrer å være pårørende til en forelder med kreft. Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteraturstudie hvor vi anvendte pensumlitteratur, ...