• Experimental analysis of Venturi-tube behavior in wet gas conditions 

      Mehlum, Olav (Master thesis, 2019)
      Subsea våtgasskompressorer har vært i drift i omtrent 5 år og har bidratt til å økt utvinningsgraden med ca. 10 %. For videreutvikling og drift av subsea våtgass kompresjon, kreves det detaljert kunnskap hvordan endringer ...