• Creep of geomaterials – some finding from the EU project CREEP 

   Grimstad, Gustav; Karstunen, Minna; Jostad, Hans Petter; Sivasithamparam, Nallathamby; Mehli, Magne; Zwanenburg, Cor; Evert, den Haan; Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Boumezerane, Djamalddine; Kadivar, Mehdi; Haji Ashrafi, Mohammad Ali; Rønningen, Jon A. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper gives a summary of some of the main findings of the EU founded project “Creep of geomaterials”, CREEP. CREEP was an Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) project funded from the 7th Framework Programme ...
  • Numerisk simulering av initialspenninger i to leirskråninger og innvirkning av initialspenningene på stabiliteten 

   Mehli, Magne (Master thesis, 2010)
   Denne masteroppgaven omhandler stabilitetsvurderinger ved å studere ”in situ” spenningstilstand og mobiliseringsgrad. Oppgaven har sitt utspring i den geotekniske detaljprosjekteringen av Rv. 717 Sund-Bradden i Rissa i ...