• Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • Erfaringer og resultater fra case-studier 

   Strand, Henrik; Støa-Aanensen, Nina Sasaki; Mehammer, Eirill Bachmann; Berg, Thor André; Hagen, Jens Eirik; Gjørven, André; Hansen, Svetlana; Meisler, Terje Robert; Stormo, Kjersti; Hunstad, Rakel; Houge, Jon August (SINTEF Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten har med utgangspunkt i ElMar-prosjektets fem casestudier samlet erfaringer fra planlegging, etablering, drift og bruk av landstrømsanlegg. Erfaringene kommer fra flere aktører (havner, nettselskap, ...
  • Kalman estimation of position and velocity for ReaTHM testing applications 

   Mehammer, Eirill Bachmann; Føre, Martin; Sauder, Thomas Michel; Chabaud, Valentin Bruno; Parisini, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Offshore wind power research is a rapidly growing field, because of the present climate crisis and increasing focus on renewable energy. Model testing plays an important role in the risk and cost analysis associated with ...