• Bålet som medierende artefakt 

      Mats Fagerheim (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er skrevet i studieåret 2021/2022, og er tilknyttet kroppsøvingsfaget ved grunnskolelærerutdanningen 1-7, ved NTNU. Hensikten med oppgaven er todelt. Oppgaven har til hensikt å senke læreres terskel ...