• Quantm som erstatning for tradisjonelle linjevalgsmetoder 

      Matland, Ådne Himle (Master thesis, 2021)
      Quantm er et digitalt prosjekteringsverktøy fra teknologiselskapet Trimble som i de siste årene har fått mer og mer oppmerksomhet. Programmet skal angivelig gjøre valg og vurderinger av linjeføringer mer effektivt og ...