• Muslimsk middelalderhistorie i lærebøker for VGS fra 1939 til 2013 

      Mathissen, Thomas Berge (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven ser på fremstillingen av muslimsk middelalderhistorie i fem lærebøker for historie på videregående fra 1939 til 2013, ved bruk av en diskursanalytisk tilnærming for å besvare problemstillingen: Hvilke diskurser ...