• Multigrid feature-based terrain generation with erosion 

      Mathisen, Thomas Lund (Master thesis, 2021)
      Landskap generering har vært et forsknings-felt i nesten 30 år og er fundamentalt i mange applikasjoner. Til tross for dette er det fortsatt mange uløste problemer, og designere er nødt til å designe terreng manuelt for å ...