• Samspill i intern og ekstern miljøkommunikasjon 

      Mathisen, Stine (Master thesis, 2020)
      Tidligere forskning på kommunikasjon i bedrifter har hovedsakelig fokusert på intern og ekstern kommunikasjon hver for seg. Denne oppgaven undersøker om det finnes en forankring mellom intern og ekstern kommunikasjon i ...