• Kommunikasjon og Samhandling med Barn på Bildediagnostisk Avdeling 

      Jensen, Tina; Mathisen, Marie Skatvedt; Kvivesen, Ida Fredrikke Ressem (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt med oppgaven: God kommunikasjon og god samhandling er viktige faktorer for radiografer når de har barn som pasienter. Barn har behov for en annen tilnærming enn voksne, da deres kognitive utvikling er på et annet ...