• Kobling mellom BIM og brann 

      Borkhus, Atle; Mathisen, Jim Vik; Smith, Kelly Helene (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Målet for denne oppgaven har vært å se på nytteverdien ved å implementere brannteknisk prosjektering og modellering i BIM. Her har vi også sett på hvor gjennomførbart modelleringen er per dags dato. I byggeindustrien ...