• Farledsbevis og vurdering av kompetanse. 

      Danielsen, Eskil; Holberg, Sindre; Mathisen, Espen (Bachelor thesis, 2016)
      Med bakgrunn i den generelle losplikt for fartøy over 70 meter, stilles det krav om los eller utstedt farledsbevis for å føre skip langs norskekysten. Tidligere har det kun vært losene som har kunnet eksaminert kandidater ...