• Motivasjon for trening 

      Materstvedt, Anna (Master thesis, 2019)
      Hensikten med denne studien var å undersøke om det er en sammenheng mellom grad av selvbestemt motivasjon og ansattes intensjon om å delta i treningstilbud i regi av bedriften. Undersøkelsen er gjort i en bestemt bedrift ...