• Hverdagsvirkelighet og inkludering av russiske småbarnsmødre i Norge 

      Martyanova, Tatiana (Master thesis, 2016)
      Fokusgruppen til foreliggende masteroppgave i Sosialt arbeid er russiskspråklige småbarnsmødre som er bosatt i Norge. Denne gruppen innebærer kvinner i alderen mellom 20 og 37 år som kommer fra Russland, Ukraina, Hviterussland ...