• Holdbarhetsstudie - kjølig oppbevaring av prøver til analyse av PT-INR 

      Matberg, Karianne; Martinsen, Stine Karoline (Bachelor thesis, 2020)
      I dette forsøket ble det utført en holdbarhetsstudie hvor det ble undersøkt om blodprøver oppbevart kjølig (5°C) kunne gi et signifikant endret analysesvar i forhold tilsvarende prøve oppbevart i romtemperatur. Dette ble ...