• Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...
  • Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...