• Om dagbruddsveggen ved Elkem Tana 

      Martinelli, Erik (Master thesis, 2014)
      Elkem Tana AS produserer i overkant av 1 million tonn kvartsitt fra dagbruddet i Austertana, og er dermed Norges største kvartsittprodusent. I forbindelse med den planlagte utvidelsen av bruddet har det vært nødvendig med ...