• Islaster på en FPSO 

      Martine Willumsen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven forklarer hvordan ekstreme islaster påvirker skroget på en FPSO lokalisert i isbelagte områder. En omfattende studie av isteori ble utført. Kunnskap om isfysikk og ismekanikk er viktig for å bedre kunne ...