• Salvors under Pressure 

      Martin Eilertsen (Master thesis, 2021)
      Med all sin ustabilitet, bade økonomisk og politisk, var mellomkrigstiden også en tid for internasjonalt samarbeid og teknologisk utvikling. Samarbeid på tvers av grenser, enten gjennom kartell, trust, interesseorganisasjoner ...