• Autonomous Ships - Combining Hybrid Control and Machine Learning 

      Marthe Moengen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven utforsker hvordan man kan oppnå en høy grad av autonomi for et skip ved å utvikle et kontrollsystem som fører skipet fra A til B uten menneskelig innblanding. Et litteraturstudie av tidligere forskning ...