• Hengebrukasse - Kapasitetskontroller av brubjelke i hengebru 

      Marley, Emilie Dominique (Master thesis, 2016)
      I denne masteroppgaven er det sett nærmere på bruken av det europeiske regelverket NS-EN 1993-1-5:2006 i forbindelse med dimensjonering av hengebrukasser i stål. Metoden med effektive tverrsnitt fra Eurokodens kapittel 4 ...