• En effektiv energimerkeordning 

      Domaas, Ailda Johanne; Markhus, Silje Stavnås (Bachelor thesis, 2020)
      Enova la i 2019 ut et forprosjekt der det ble presentert et forslag til videreutvikling av energimerkeordningen. Dette forprosjektet ble lagt ut for høring og har svarfrist i mai 2020. Denne oppgaven ser på hvilke endringer ...