• Nettverksarbeid i barnevernet 

      Marit Thorseth Grevskott (Bachelor thesis, 2021)
      Barnevernet har et viktig ansvar om å ivareta barns oppvekst- og levevilkår. Barn er en sårbar gruppe som blir sterkt påvirket av omgivelsene. Dette er noe av grunnen til at å arbeide med barnets nettverk kan spille en ...