• Regnskapsmanipulering i norsk kontekst 

      Maric, Amina; Holvik, Veronica Sundøy (Master thesis, 2019)
      I denne studien ønsker vi å kartlegge fenomenet regnskapsmanipulering i lys av norske dommer samt informanter som har kunnskap om tematikken. Vi har som hensikt å kartlegge omfang, men også sette ord på hva ...