• Risikokultur i toppfotballkonteksten 

      Maribu, André Sande (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne studien var å undersøke unge lovende spilleres opplevelser og erfaringer knyttet til den potensielle risikokulturen som finner sted i toppfotballkonteksten. Studien belyser hvordan normalisering av ...