• Fourierhyperfunksjoner 

      Maria Kristine, Skartsæterhagen (Master thesis, 2008)
      Oppgaven handler om fouriertransformasjon av generaliserte funksjoner, med spesiell vekt på fouriertransformasjon av hyperfunksjoner. Transformasjonen på hyperfunksjoner er deretter sammenlignet med Carlemans fouriertransform, ...