• Vurdering av drivemetode: Ny tilløpstunnel i Nedre Røssåga 

      Marcussen, Niklas (Master thesis, 2013)
      Kraftverket Nedre Røssåga har hatt en lang driftsperiode, og består av eldre aggregat. I 2010 ble det besluttet å oppgradere anlegget med blant annet en ny tilløpstunnel parallelt med den eksisterende. Lengden på tilløpstunnelen ...