• Effect of syneresis on oil-based drilling fluid stability 

      Marco Martin, Sergio (Master thesis, 2020)
      Når fenomenet synerese oppstår, induserer det settling og utfelling (sag) av vektpartikler i borevæsken. Denne effekten kan forårsake forskjellige boreproblemer, for eksempel fastkjøring av rør, redusert borehastighet eller ...