• En strategisk analyse av TINE og virksomhetens fremtidige muligheter 

      Marberg, Karoline (Master thesis, 2013)
      Formålet med denne utredningen er å komme frem til en begrunnet vurdering av fremtidig satsingsområde for TINE. Formålet med oppgaven blir et fokus mot å vise en bred faglig analytisk forståelse gjennom bruk av ulike ...