• Rene hender – Redder liv 

      Berg, Aina; Maråk, Rakel Therese (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiernes etterlevelse av håndhygiene i sykehus. Bakgrunn: Til enhver tid har hver tjuende pasient som er innlagt i norske sykehus en ...