• DSP for Lågeffekt Programvaredefinert Radio 

      Maråk, Martin (Master thesis, 2011)
      Programvaredefinert radio (SDR) er ein ny måte å implementere radiosystem på. Hovudtanken er at delar av radioen som tidlegare har vore implementert med låste analoge og digitale løysingar skal erstattast med programvare ...