• Prosjektmodenhet i Baneservice 

      Manum, Tone (Master thesis, 2011)
      Formålet med oppgaven har vært å bidra til økt prosjektmodenhet i Baneservice. I tillegg har det vært en ambisjon at analysen kan bidra til en forbedring av Andersen og Jessens sin prosjektmodenhetsmodell. I min kartlegging ...