• Design av sensorbasert bevegelsessystem med musikalsk output 

      Mantorski, Zuzanna Aleksandra (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven tar vi for oss en innførende teknologisk og markedsrelevant avklaring, med mål om å lage et trådløst sensorbasert produkt for musikk kreasjon. Vi bruker Lean Startup metoden der vi har iterasjonsprosesser ...