• Planlegging og oppfølging av grunnarbeider i Soknedalstunnelen 

      Manstad, Martin; Skain, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
      Denne rapporten er en bacheloroppgave utarbeidet for Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU i samarbeid med AF Gruppen. AF Gruppen ønsker gjennom dette samarbeidet å få målt sin produksjon på grunnarbeidene i ...