• Java SmartSign 

   Krogset, Ole Martin; Mangnes, Bjarne; Smestad, Mats Erik; Tvenge, Morten (Bachelor thesis, 2002)
   Denne oppgaven går ut på å lage en prototype for Elektronisk Identifisering på et smartkort. Ved benyttelse av kortet skal brukeren identifisere seg ved bruk av fingeravtrykk og/eller PIN-kode. Løsningen skal brukes til ...
  • The use of Levenshtein distance in computer forensics 

   Mangnes, Bjarne (Master thesis, 2005)
   NORSK: Vi benytter oss av datateknologi i stadig størrre grad, og denne teknologien er i ferd med å bli en viktig del av vår hverdag. Bruk av denne teknologien åpner opp mange nye muligheter, men kan også misbrukes til ...