• A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9-2013, Research report, 2013)
  • Helse og inneklima i passivhusboliger : Forskningsbehov, risiko og muligheter 

   Holøs, Sverre Bjørn; Maltha, Mette Maren; Berge, Magnar (Research report, 2013)
   Denne rapporten inneholder resultater fra forprosjektet "helse og inneklima i passivhus". Hensikten med forprosjektet var å legge grunnlag for mer systematisk undersøkelse av inneklima og helse i norske passivhus og ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research report, 2013)