• A Study of the Entropy Production in Liquid Phase Shock Waves 

      Maltby, Tage Winther (Master thesis, 2022)
      Vi har simulert en sjokkbølge i væskefase ved bruk av Non-Equilibrium Molecular dynamics (NEMD) og Navier-Stokes (N-S) ligningene. Den nye anvendelsen av N-S ligningene kombinerte en tilstandslikning (EOS) for et ...