• Rask bokstavlæring som grunnlag for lesing og skriving 

      Malones, Mari-Marthe (Master thesis, 2017)
      En viktig motivasjon for denne studien er en økende interesse for å løfte frem verdien av en raskere introduksjon av bokstavene slik at de kan tas i bruk som et verktøy av elevene. Mitt syn på rask bokstavinnlæring er ...