• Det trygge rommet 

      Malonæs, Martine Solberg (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven handler om det trygge rommet. Jeg har brukt min erfaring fra faget DRA2002 prosjekteater for ungdom. Videre har jeg brukt teori fra dramaterapi for å analysere egen praksis fra et nytt teoretisk ...