• Beregningsregler for betongkonstruksjoner: revisjon av Eurokode 2 

      Holmgren, Julie Nord; Lefstad, Karoline Irene; Malmo, Anniken Johansson (Master thesis, 2019)
      Det arbeides for tiden med en ny revidert betongstandard. Kunnskapen og forståelsen innenfor betong har økt siden forrige revisjon ble utgitt, og det anses nødvendig med en oppdatert utgave av standarden. I denne oppgaven ...