• Oppgradering av SiWa-Scan 

      Malmhaug, Jim Kristian (Master thesis, 2014)
      Kapittel 1 gir en kort introduksjon til fenomenene dislokajoner, tvillinger og korngrenser. Kapitlet gir også en kort beskrivelse av tidligere prosjekter på SiWa-Scan. I kapittel 2 gjennomgås jobben med å oppgradere optikken ...