• Sensorbasert overvåking for effektiv avfallsinnhenting 

   Josephmary, Patrick; Mai, Dennis (Bachelor thesis, 2021)
   Innherred Renovasjon IKS har i dag ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i sine eierkommuner. Oppgaven skal ta for seg hvordan renovasjonsselskapet kan effektivisere avfallshåndtering og ...
  • Sensorbasert overvåking for effektiv avfallsinnhenting 

   Mai, Dennis; Josephmary, Patrick (Bachelor thesis, 2021)
   Innherred Renovasjon IKS har i dag ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i sine eierkommuner. Oppgaven skal ta for seg hvordan renovasjonsselskapet kan effektivisere avfallshåndtering og ...