• Røykventilasjon i lukkede parkeringsanlegg 

      Magnusson, Björn Erik Olof (Master thesis, 2012)
      SammendragDet blir stadig vanligere med parkeringskjellere i næringsbygg og boliger. Brann i slike lukkede garasjeanlegg har vist seg å være vanskelige for brannvesenet å håndtere på grunn av blant annet den store ...