• Analyse og dimensjonering av etteroppspent betongbru 

      Magnussen, Truls (Master thesis, 2018)
      Denne rapporten omhandler analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru etter gjeldene regelverk, samt fordyping av kabelforankringens armering. Fordypingen skal se på forbedringsmuligheter for komprimering av ...