• Den norske diskursen om genmodifisert mat 

   Magnus, Trine (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:122, Doctoral thesis, 2012)
   Flere studier gjennomført på 1990-tallet viser at norske forbrukere er svært skeptisk til genmodifisert mat. Begrunnelsen for bekymringene har blant annet vært knyttet til usikkerhet om konsekvenser mat produsert ved hjelp ...
  • Kontraktsproduksjon i landbruket - en annen hverdag for bonden 

   Rønning, Lars; Vik, Jostein; Magnus, Trine (Rapport;1, Research report, 2013)
   Denne forstudien av vertikal integrasjon og kontraktsproduksjon i landbruket viser at bonden får en annen hverdag når han eller hun blir kontraktsprodusent, men vi har samtidig blitt flinkere til å tenke marked, sier ...
  • Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat 

   Magnus, Trine; Almås, Reidar; Heggem, Reidun (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen drøfter vi hvordan norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg gjennom årene. Allerede da genteknologi ble etablert som et eget forskningsfelt og utviklingsområde på 1980-tallet, ...