• Hvem formidler din historie? 

      Maduga, Jean (Master thesis, 2022)
      Oppgaven tar for de ulike personbundet formidlinger som finnes for formidlingen av minoritetshistorier i museum (dvs, Utstillinger). Utstillingen som har blitt studert er Latjo drom. Dette er en utstilling som befinner seg ...