• Effekten etter implementering av lean i Dokka Fasteners 

   Henriksveen, Maria; Bråthen, Therese Vangen; Madsen, Marianne Greger (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er gjort i samarbeid med Dokka Fasteners. Problemstilling vi har valgt å ta for oss er: “Hvor vellykket har implementeringen av lean i Dokka Fasteners vært?” Fokusområdet i oppgaven finner sted i ...
  • EUs vei til grønne markeder 

   Granvold, Gina Finstad; Madsen, Marianne Greger (Master thesis, 2023)
   Formålet med masteroppgaven er å finne ut hvilke effekter en tidlig implementering av CSRD kan gi IDT Solutions som en mindre leverandør i verdikjeden. CSRD er en ny regulering EU har kommet med i forbindelse med deres ...