• Estimation of Ice Resistance of Ships based on Measurements of Ice Thickness, Speed and Power 

   Madsen, Anders (Master thesis, 2010)
   The activity in the polar marine areas is increasing from offshore and shipping activities supporting both commercial and tourist operations. Particular of interest is the expansion in offshore oil and gas exploration and ...
  • Forlenging av eksisterende frysetråler 

   Ulsmåg, Sandra Lundvang (Bachelor thesis, 2024)
   I denne oppgaven blir det etablert et konsept av strukturdesign for en forlengelse. Spesialtilpasning av eksisterende skip er en viktig del utviklingen av grønn skipsfart. Dette er med på å øke effektiviteten at fartøy og ...
  • Identitet, Musikk & Eleven 

   Skorstad, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har jeg gått i dybden for å se hvordan musikkfaget kan være med på å påvirke elevers identitetsbygging, og hvilken plass faget har i skolesystemet og hvordan dette egentlig fungerer i praksis. For ...
  • Motivasjon for læring 

   Røli-Sandstad, Amalie Hennie (Bachelor thesis, 2019)
   Jeg har valgt å fokusere på motivasjon for læring og problemsstillingen er: Hva mener en lærer og en spesialpedagog er med på å øke motivasjon for læring i undervisning til program 1? Jeg har basert forskningsoppgaven min ...
  • Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen 

   Tangen, Truls Nilsen; Madsen, Anders; Løhre, Audhild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om pedagogikkfagets betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Vi undersøkte pedagogikkfagets betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling ved å studere ...
  • Sykepleie til smitteisolerte pasienter 

   Madsen, Anders (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: «Sykepleie til smitteisolerte pasienter». Hensikt: Å undersøke om pasienter som smitteisoleres opplever at isoleringen går på bekostning av psykososiale behov, og belyse hvordan sykepleier kan bidra til å ivareta ...